Corona maatregelen

Kom compleet in rust bij ons in de salon

De verplichte sluitingstijd, zoals zaterdag 18 december is afgekondigd, geldt voor de niet-medische contactberoepen zoals kappers en visagisten. Uitgezonderd zijn zorgaanbieders volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat schoonheidsspecialisten die vallen onder de Wkkgz geen verplichte sluiting hebben.

De ontwikkelingen gaan razendsnel en inmiddels is in de Staatscourant bekend gemaakt (19 december openbaar gesteld) hoe de uitwerking van de aangekondigde maatregelen eruit ziet. Hoewel we nog steeds heel duidelijk benoemd staan als sector die moet sluiten geldt er een uitzondering voor zorg die door contactberoepen wordt geleverd en onder de Wkkgz valt.

‘Van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg..’

We snappen dat dit verwarrend is en zijn ook niet blij met deze onduidelijke en tegenstrijdige informatie die we vanuit de verschillende instanties kregen. Met de publicatie in de Staatscourant van 19 december, is in ieder geval helder geworden hoe het met de Wkkgz zit.

“Als u wilt ontspannen, kijk dan naar de wolken die voorbij trekken als u op het gras ligt, of ga voor de kreek zitten; gewoon niets doen en die stille momenten hebben is wat het lichaam echt verjongt … “

Emmy, Schoonheidspecialist